<a href="http://www.statcounter.com/" target="_blank"><img src="http://c16.statcounter.com/counter.php?sc_project=1632580&amp;java=0&amp;security=e9d3315f&amp;invisible=1" alt="best website stats" border="0"></a>

Fra 1. oktober 2014 har Paragallo AS blitt en del av MarkedsPartner AS.

MarkedsPartner er et interaktivt byrå basert i Sarpsborg, men vårt nedslagsfelt er nasjonalt - og ofte internasjonalt. Vi leverer tjenester innen strategisk rådgivning, design og utvikling av nettsteder, internettmarkedsføring, applikasjonsutvikling samt tjenester som du forventer av et tradisjonelt reklamebyrå.
Kontaktinfo

Stig Hammer
Rådgiver / Daglig leder i MarkedsPartner
Tlf: 900 77 667
Epost: stig@markedspartner.no

Fred Stave
Rådgiver i MarkedsPartner (Tidligere daglig leder i Paragallo)
Tlf: 91 57 21 91
Epost: fred@markedspartner.no